شماره حساب

شماره حساب ها به شرح زیر می باشد

تمامی شماره حساب ها به نام حامد موجي ممقاني مي باشد.

شماره حساب ها

بانک

شماره حساب

شماره کارت

ملی

0200572274005

6037991072648797

ملت

1304196802

6104337148130824

صادرات

0102067045009

6037691064056963

کشاورزي

568772175

6037701055686130


گالری محصولات

آدرس دفتر مرکزی

آدرس دفتر: کیلومتر 35 جاده تبریز آذرشهر - شهرک صنعتی شهید سلیمی ممقان - 20 متری نهم 18 متری k7

تلفن: 09142455667

مدیر فروش: 09120641964 خانم کریمی

ایمیل: info@nouvin.ir