تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: تبریز – کیلومتر 35 تبریز مراغه روبروی شهرک صنعتی شهید سلیمی – ممقان خیابان 22 بهمن

تلفن تماس: 09142455667

فاکس: 34327087-041

ایمیل: info@nouvin.ir

مدیرت

دانلود اطلاعات به صورت: کارت مجازی

قسمتهای ضروری*


گالری محصولات

آدرس دفتر مرکزی

آدرس دفتر: تبریز – ممقان - شهرک صنعتی شهید سلیمی ممقان

تلفن: 09142455667

ایمیل: info@nouvin.ir